Artikuj Lidhur me trajtimin e stuttering / belbëzim

Në këto nene stuttering Jack flet në lidhje me format e ndryshme të trajtimit të belbëzimit të rritur dhe faktorët që të rriturit duhet të marrin në konsideratë para se të ndërmarrë terapi fjalim për stuttering / belbëzim