Artikuj Lidhur me trajtimin e stuttering / belbëzim

Në këto nene stuttering Jack flet për format e ndryshme të trajtimit të belbëzimit rritur dhe faktorët që të rriturit duhet të marrin në konsideratë para se të ndërmarrë terapi fjalim për stuttering / belbëzim