Artikuj Lidhur me Trajtimin e stuttering / belbëzim

Në këto nene stuttering Jack flet për format e ndryshme të stuttering trajtimit të të rriturve dhe faktorët që të rriturit duhet të marrin në konsideratë para se të ndërmarrë terapi fjalim për stuttering / belbëzim