Artikujve në lidhje me kuptimin dhe Trajtimin e anës psikologjike të belbëzimit

Shumica e njerëzve janë të njohur me simptomat fizike të belbëzimit dhe trajtimin e tyre, por pak të vërtetë të kuptojnë aspektet psikologjike të problemit të belbëzimit. Në këto grupin e nenit Stuttering Jack flet për këtë anë të paparë të belbëzimit / belbëzim dhe se si ajo duhet të kuptohet, iu afrua dhe trajtuar. Të kuptuarit e përmbajtjes së këtyre neneve është një domosdoshmëri për të gjithë njerëzit që belbëzojnë dhe atyre që aspirojnë për të trajtuar ato.