Artikuj të Bëjnë me të Mirëkuptimit dhe Trajtimin e Side Psikologjike e stuttering

Shumica e njerëzve janë të njohur me simptomat fizike të stuttering dhe trajtimin e tyre, por pak të vërtetë të kuptuar aspektet psikologjike të problemit të stuttering. Në këto grup të nenit stuttering Jack flet për këtë anë të paparë e stuttering / belbëzim dhe se si ajo duhet të kuptohet, iu afrua dhe trajtuar. Të kuptuarit e përmbajtjes së këtyre neneve është një domosdoshmëri për të gjithë njerëzit që mbahet goja dhe ata që aspirojnë për të trajtuar ato.