Artikuj në lidhje me kuptimin dhe trajtimin e Side psikologjik stuttering

Shumica e njerëzve janë të njohur me simptomat fizike të stuttering dhe trajtimin e tyre, por disa me të vërtetë kuptojnë aspektet psikologjike të problemit të stuttering. Në këto grupin e nenit stuttering Jack flet në lidhje me këtë anë të paparë të stuttering / belbëzim dhe se si ajo duhet të kuptohet, iu afrua dhe i trajtuar. Të kuptuarit e përmbajtjes së këtyre neneve është një domosdoshmëri për të gjithë njerëzit që mbahet goja dhe ata që aspirojnë për të trajtuar ato.